За какво говорим, когато говорим за стратегическо планиране?

Екип Ninety Nine | март 31, 2022

В разговора ни с Иво Илиев,  управляващ партньор на Ninety Nine и експерт стратегическо развитие на организации, разглеждаме процеса на стратегическо планиране и как чрез прилагането му една организация може да постигне съгласуваност и единна визия за своето развитие.

В края даваме информация и как малки и средни иновативни компании в България могат да получат финансиране от ЕБВР за проекти, свързани със стратегическо планиране в организацията.