Ninety Nine вече е одобрен консултант по програмата на ЕБВР „Подкрепа за малкия бизнес“

Петя Лозанова | март 17, 2020

От февруари 2020 Ninety Nine е одобрен консултант по програмата „Подкрепа на малкия бизнес“ на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на консултантски услуги в следните области на експертиза:

 • Стратегическо развитие на компанията
 • Организационно развитие

Това означава, че ако имате проект, който попада в някоя от тези области и отговаря на условията на програмата, работейки с нас имате възможност да финансирате до 70% от неговата стойност.

Какво представлява програмата „Подкрепа за малкия бизнес“?

В рамките на програмата се осигурява финансиране до 70% на специфични дейности по проекти, свързани с иновации. Процедурите са опростени, така че участниците да могат да се фокусират върху това, което наистина е важно: иновации и резултати.

Какви компании могат да кандидатстват за финансиране?

 • Компании с намерение за производство/развитие/въвеждане на нови или значително подобрени 1) продукти, процеси или услуги 2) производство или методи за доставка, или 3) организационна или процесна иновация, включително бизнес модели
 • Компании със среден ръст от 20% на година (без ефект от придобивания) през последните три години от гледна точка на оборот или персонал
 • Компания с по-малко от 7 години история и разходи за развойна дейност от поне 5% от общите оперативни разходи в поне една от последните три години
 • Компания с официално получен грант, заем или гаранция от някоя от европейските програми за подпомагане на иновациите (Horizon, FP7, Joint Technology Initiatives, Eurostars, etc.) през последните 36 месеца
 • Компания, наградена с награда за развойна дейност или иновация, предоставена от институция или орган на ЕС през последните 24 месеца
 • Компания, регистрирала поне едно технологично право (патент, право за дизайн, сертификат за защита, и др.) през последните 24 месеца
 • Компания в ранен стадий, получила инвестиция от фонд за рисков капитал или бизнес ангел през последните 24 месеца, или има подобен инвеститор в акционерната си структура
 • Компания ще използва консултант за да навлезе в нов продуктов или географски пазар, където разхода за навлизане (инвестиционен, и др.) е по-висок от 50% от средния й годишен оборот през последните 5 години
 • Компанията има официално място в научен, технологичен или иновативен парк, или технологичен клъстер или инкубатор, при всички случаи свързани с развойна дейност.

Особености на проектите по програма „Подкрепа за малкия бизнес“

 • Проектите се извършват чрез одобрени местни консултанти.
 • Обикновено продължават средно между 3 и 9 месеца.
 • Финансирането е в размер на 70% от стойността на проекта, платими до 1 месец след успешното му приключване.
 • Средно време за одобрение на проекта е 1 месец след първата среща.
 • Освен стандартните МСП до 250 служители, сега могат да кандидатстват и по-големи компании (с до 3,000 служители на пълно работно време).

Подробна информация за програмата, критериите и областите за финансиране може да намерите тук.

Автор

Петя Лозанова

Консултант Развитие