Възможно ли е учене чрез преживяване в онлайн формат?

| юни 8, 2020

Човек е толкова успешен, колкото е успешен последният му проект. Успехът е динамична променлива, която изисква постоянно надграждане, развитие и движение напред. Както за хората, така и за организациите. Един от значимите фактори за развитието на хората и за успешното функциониране на различни процеси и системи в контекста на компаниите са обученията, наричани още корпоративни тренинги. Чрез hard skills и soft skills тренинги хората развиват ключови умения, които са им необходими, за да се справят още по-добре на своите позиции.

Корпоративните тренинги са от основно значение и при развитието на таланти, защото освен върху уменията и ангажираността на служителите, те оказват влияние и върху удовлетвореността и усещането за собствена ценност на хората. А когато това е налице, те са склонни да допринасят много повече в работата си.

Какво е нужно, обаче, за да може едно обучение да предостави очаквания ефект и наистина да подпомогне развитието на хората?

От една страна то трябва да развива уменията на служителите, а от друга страна трябва да надгражда техните знания, за да доведе до комплексно повишаване на ключовите им компетенции. Професионално направеният тренинг обаче не спира дотук. Той влияе и върху мотивацията на участниците, върху техните нагласи и в крайна сметка провокира желания резултат – промяна в работното поведение на човека.

Интерактивен метод: учене чрез преживяване

Един от най-ефективните методи да постигнем промяна в работното поведение на човека е интерактивният – учене чрез опит и преживяване. Той се основава върху образователната концепция, дефинирана в Цикъла на Колб. Това е процес на учене, в който участниците преминават през 5 фази, в рамките на които могат 1) да експериментират в практически, близки до реалността ситуации, 2) да вадят изводи, 3) да обобщават, 4) да създават концепции и 5) да прилагат наученото. Чрез този процес обучаемият овладява новото знание, развива умения и задържа по-устойчиво наученото, благодарение на практиката, анализа и обратната връзка, които получава.

Възможно ли е учене чрез преживяване в онлайн формат?

Тренингите, базирани на учене чрез преживяване са изключително ефективни в присъствена форма, защото съдържат в себе си множество елементи, които подпомагат процеса на учене и усвояване. Това са:

 • емоциите, които изпитват участниците
 • емоциите които наблюдават у останалите
 • себерефлексия
 • директната обратна връзка
 • сетивните усещания, които им дава живата връзка и които са в основата на паметта.   

Но какво се случва, ако трябва да пренесем ученето в онлайн среда?

Можем ли да запазим възможността за учене чрез преживяване и до каква степен?

Кои са темите, които можем да адаптираме за дистанционно учене, така че те да запазят максимално качеството и потенциала си за развитие на хората?

Отговорите на тези въпроси не могат да бъдат еднозначни и прости. За да преценим как да подходим, тествахме различни типове тренинги в онлайн среда, потърсихме обратна връзка от участниците в тях, и пресякохме резултатите с над 15-годишния ни опит като треньори със стотици групи от множество компании.

Направи ни впечатление, че  има умения, знания и компетенции, които не просто биха могли да бъдат развивани в дистанционни канали на преподаване, а естествено принадлежат там – темите, свързани с работата в онлайн среда, например Управление на дистанционни екипи.

Втората категория теми, която отличихме, са свързани с базови умения в различни области като управление на времето, търговски умения за начинаещи, обратна връзка и т.н. Подобни теми печелят от присъствие на място, но биха могли да се преподават успешно и дистанционно, стига да се осигури интерактивност и възможност за практическа работа с участниците: групови дискусии, работа по двойки, реални казуси, споделяне на опит. Благодарение на интерактивните видео платформи от типа на Zoom, това е напълно възможно.

Набелязахме и една трета категория теми, които биха били трудни за развитие от дистанция, защото са свързани с придобиване на опит в реална ситуация, която се развива на живо. Подобно на уменията, които се практикуват изцяло онлайн и съответно е естествено да могат да се преподават така, тук уменията са предназначени да се прилагат офлайн в реален контакт с други хора. За да говорим с примери – невъзможно е да тренираш преговори за напреднали, ако няма как да усетиш лично как различните властови игри влияят на отсрещната страна. А когато говорим за лидерство, трудно е човек да не може да експериментира с поведението си в контекста на един жив контакт.

Кои тренинги ще предоставяме в какъв формат?

След като установихме за себе си в какви категории попадат различните тренинги от портфолиото ни, ги разделихме така:

Изцяло дистанционни тренинги:

 • Управление на дистанционни екипи
 • Умения за онлайн презентиране

Тренинги, които могат да бъдат прилагани с добри резултати както присъствено, така и дистанционно:

 • Управление на времето
 • Managing Remote Teams
 • Базови търговски умения
 • Презентационни умения за онлайн
 • Обратна връзка
 • Управление на представянето
 • Мотивация
 • Базови преговори
 • Емоционална интелигентност
 • Управление на конфликти
 • Управление на промяната
 • Менторство и развитие на хора

Тренинги, при които за момента работим само присъствено, при спазване на всички мерки за безопасност. Това са:

 • Търговски умения за напреднали
 • Лидерство
 • Комуникационни умения за напреднали
 • Презентационни умения на живо
 • Преговори за напреднали

Вярваме, че развитието трябва да продължава, независимо дали имаме възможност да присъстваме на едно място или не. Затова не спираме да търсим начини да подкрепяме клиентите си да развиват уменията на своите хора и потенциала на организациите си, независимо от обстоятелствата.

На разположение сме за всякакви въпроси относно тренингите и форматите на contact@ninetynine.bg.