The Crisis Leadership Playbook

Ерик Фламхолц и Ивон Рандъл | юли 13, 2020

Предполага се, че събитията тип „черен лебед“* са рядкост. Въпреки това, през последните 20 години се случиха няколко такива, сред които пандемията Covid-19 от 2020 г., рецесията от 2008-2009 г. и атаката срещу Световния търговски център, 2001 г.

Предизвикателството пред лидерите на всички видове организации (бизнес, с нестопанска цел и правителствени) вследствие на кризите, причинени от събитията тип „Черен лебед“, обикновено е огромно и почти винаги е без прецедент. Тези кризи изискват бързи, обмислени и решителни реакции.

Тази книга е „наръчник“, чиято цел е да помогне на лидерите да разберат и успешно да се справят с кризите. Представени и анализирани са конкретни примери за организации, които са преживели различни кризи, сред които American Express, Chrysler, Disney, Kodak, International Harvester / Navistar, Osborne Computer, Sears, UAL и Westfield. Някои от тези примери илюстрират успешно справяне с криза, докато други показват провали. Въпреки че всички кризи са уникални, нашите изследвания показват, че между тях има общи неща. Чрез анализ на примери, авторите стигат до до ключови уроци, общи принципи и инструменти за успешно водене и управление по време на кризи.

Както е описано в книгата, всяка криза изисква различен „наръчник за лидерство“ или набор от инициативи. За да се изпълнят тези инициативи са необходими съответните инструменти. The crisis leadership playbook включва инструменти за:

  • идентифициране на податливостта на организацията към криза
  • „планиране на кризи“
  • идентифициране и ефективно управление на аспектите на културата на организацията, които могат да допринесат или възпрепятстват нейната способност за справяне с кризата.

Целта на тази книга е да предостави перспектива, прозрения, уроци и инструменти, които да позволят на лидерите да създадат свой собствен наръчник, който да им помага за преодоляване на кризи и позициониране на организацията за устойчив успех®.

Книгата е на английски език, хартиено копие или е-книга можете да си купите тук: https://vandeplaspublishing.com/collections/just-published/products/the-crisis-leadership-playbook?variant=31621467340873

За авторите:

Ерик Фламхолц, доктор на науките, професор Emeritus към UCLA’s Anderson School of Management. Ръководи образователни програми в глобален мащаб за компании и университети, и предоставя коучинг на висшия мениджмънт на множество компании. Той е президент на Management Systems, която основава през 1978 г и на която Ninety Nine е ексклузивен партньор за България. Занимава с дългосрочна програма за емпирични изследвания върху детерминантите на организационния успех и провал и е разработил валидирани, доказани инструменти за подпомагане на бизнеса. Сред компаниите, с които работи за изграждане на устойчиво успешни организации®са Starbucks, Kusto Group (Сингапур) и Techcombank (Виетнам) и много други.

Ивон Рандъл, Доктор по финанси, е изпълнителен вицепрезидент и съсобственик на Management Systems. Тя има богат опит в подпомагането на ръководители на бизнес и нестопански предприятия (включително Granit Construction, GOJO Industries, Head Start agencies в САЩ) да изграждат устойчиво успешни организации®. Нейният опит включва стратегическо планиране, управление на корпоративната култура, лидерско развитие, проектиране на организационна структура и системи за управление на резултатите. Преподава в UCLA’s Anderson School of Management в различни програми за Executive Education.

* Черен лебед – непредвидено и трудноpredwidimo/непредвидимо събитие.