ПРОГРАМИ

Развити на основата на дългогодишния ни опит с технологични, търговски, производствени и други компании.

Managing

Remote Teams

Как да водим и мотивираме дистанционен екип?

Working Remotely:

Make It Work

Как да бъдем по-ефективни (и щастливи), работейки от дистанция?

Team Lead

Starter Pack

Програма за развитие на лидерски умения за тийм лидери в технологични компании

Team Lead

ADVANCED

Leadership програма за тийм лидери с опит над 1 година и мениджъри на повече от един екип