“Откакто се разраснахме, работата ни върви все по-трудно и дори не сме сигурни защо.”