Болки на растежа

Болките на растежа са симптомите на забавено или закъсняло развитие на компанията. Най-често се появяват, когато компанията се е разраснала като приходи и/или брой хора по-бързо, отколкото е създала вътрешен капацитет да управлява тези обеми продажби или такъв брой служители. Когато измерим болките на растежа, получаваме информация доколко компанията има нужда да се фокусира върху задачи, свързани с организационното развитие. Това измерване е своеобразен индекс на организационното здраве на компанията. То показва до каква степен в нея има недобре функциониращи системи, които намаляват нейната ефективност.

Някои от най-често срещаните болки на растежа в българските компании:

има твърде малко добри мениджъри;

хората прекарват твърде много време в „гасене на пожари“;

хората имат чувството, че часовете в деня не достигат;

всички си мислят: “ако искам нещо да се направи както трябва, трябва да си го свърша сам“;

много от хората в компанията не знаят какво правят останалите;

липсва разбиране накъде се е насочила компанията.

Разпознавате ли се?

  Потърсете ни, за да направим Вашето безплатно изследване на Болките на растежа и да проверим организационното здраве на Вашата компания.

  Когато установим високи нива на Болки на растежа, прилагаме методологията за диагностика на организационната ефективност. Чрез нея измерваме доколко успешно компанията управлява шестте основни фактора-двигатели за финансовите резултати и дългосрочния успех на организацията:

  Идентифицирали ли сте жизнен пазар, на който да работите?

  Развивате ли подходящите продукти или услуги?

  Успявате ли да привлечете и/или развиете необходимите ресурси, за да работи и расте организацията?

  Развити ли са оперативните системи, необходими, за да функционира компанията на ежедневна база.

  Имате ли необходимите управленски системи, подкрепящи цялостната работа на организацията в дългосрочен план?

  Имате ли добре развита организационна култура и доколко добре я управлявате?

  Резултатите от диагностиката ни насочват къде да търсим причините за трудностите пред компанията или кои са факторите, които ѝ пречат да развие напълно потенциала си. На база на тези резултати заедно създаваме план за необходимите промени и управление на промяната.