“Мениджърите ни имат нужда от развитие, но традиционните курсове и обучения не ни вършат работа.”