”Има много нови процеси и системи, които искаме да въведем, но не знаем в какъв ред да го направим.”