Компанията, която използва най-отдадените си търговци, за да запали и останалите

Умения | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Клиентът ни беше голяма компания с 25-годишна традиция в дистрибуцията и логистиката на бързооборотни стоки. С дейност на територията на Северна България, дистрибутори за продуктите на едни от водещите български производители, както и партньор на големи мултинационални компании. Клиентите ни имаха съзнанието, че компанията им се беше развила до настоящото си ниво благодарение най-вече на професионализма и отдадеността на служителите, особено на тези в търговския отдел. Затова за тях беше важно да се погрижат за дългосрочното и устойчиво развитие на търговците си.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Всички търговци, които участваха в обучението, продължиха напред значително по-мотивирани, отдадени и склонни да се включват в работните процеси.

Мениджърският екип на фирмата изведе критерии, по които събра група от търговски лидери. Те увличаха след себе си по-младите и неопитни колеги - така лоялността в търговския отдел се повиши, а положилите успешно изпита се превърнаха в модел за подражание.

Търговските резултати се подобриха, а фирмата затвърди водещата си позиция на пазара и остана най-голямата дистрибуционна компания в Северна България.