Как една търговска компания насърчи мениджърите да влязат в стратегическата си роля

Умения | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Клиентът ни беше голяма търговска компания, в която мениджърите бяха израствали органично от специалисти. Повечето от тях бяха силно въвлечени в оперативни задачи и нерядко хора от по-високите мениджърски нива се занимаваха с въпроси, които би трябвало да се решават от техните сътрудници или пряко рапортуващи мениджъри. Компанията имаше нужда от скорошна промяна в тази област, тъй като, заради увеличения обем на работа, мениджърите бяха претоварени, а важни дългосрочни и стратегически задачи изоставаха.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Работата по описанието на ролите повиши значително чувствителността на мениджърите към това какво наистина трябва да правят и къде да инвестират вниманието си. Започнаха да променят преобладаващия навик да влизат в оперативни задачи и започнаха да делегират повече. Успешното прилагане на новите знания засили увереността на мениджърите в по-голяма степен да следват принципа “постигаме чрез другите”.