Как да превърнете добрите специалисти в добри търговци

Умения | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Клиентът ни беше един от световните лидери в селекцията и търговията на захарно цвекло, царевица, маслодайни, житни и фуражни култури. Целта на мениджърите в българския офис беше да структурират и развият силен търговски екип.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Търговските умения на участниците в “Търговската академия” се подобриха осезаемо. Освен да ги обучим на търговски техники, успяхме да провокираме и нагласата да търсят ефективни търговски послания, насочени към клиентите и съобразени с техните потребности.

Всички търговци, участвали в обучението, повишиха общата си работна мотивация, отдаденост и включеност в работните процеси.

В процеса на обучение и след анализ на проведените упражнения върху различни ситуации, изведохме както силните страни на участниците, така и областите им за подобрение. Това помогна на всеки от тях да придобие ясна картина какво прави добре и в кои сфери се нуждае от подобрение - важна стъпка за последващото развитие на търговските им умения.