Как голяма международна компания успя да въвлече мениджърите в подобряване на ангажираността

Култура | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Клиентът ни беше голяма международна компания, провела изследване на ангажираността на служителите с методология на голяма международна консултантска компания. За членовете на мениджърския екип се беше оказало трудно да приемат резултатите. Не възприемаха и ролята си на отговорни за подобряването на нивата на ангажираност и от своя страна трудно се ангажираха с мерки за по-добри резултати. HR специалистите в компанията имаха нужда от подкрепа, за да представят резултатите от новото измерване и да постигнат по-висока степен на ангажираност от страна на мениджърите в компанията.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Подобрихме разбирането на резултатите и на това как да бъдат интерпретирани и превърнати в конкретни мерки. Подпомогнахме HR екипа да постигне по-висока степен на отговорност от страна на мениджърите към резултатите от изследването.