Защо центърът за развитие може да се окаже ключът към успеха на мениджърския екип

Таланти | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Клиентът ни беше средно голяма софтуерна компания, подразделение на голям международен концерн. Компанията беше в процес на трансформация след придобиване от нов собственик. Всички мениджъри бяха израствали органично в компанията, но без целенасочени усилия за обучението и развитието им. В резултат - всички те имаха различни нива на уменията и различни потребности. Клиентът ни виждаше нуждата от развитие, но се затрудняваше да дефинира насоките. Освен това държеше на индивидуалния подход към нуждите на всеки от мениджърите.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Центърът за развитие повиши мотивацията на мениджърите да се развиват и даде конкретни насоки на всеки от тях. Избраният подход за програмата за развитие, след обратните връзки към мениджърите, даде на компанията възможност да използва вече налични канали за учене (електронни обучения и вътрешния портал за учене, индивидуално консултиране и коучинг, самонасочено учене, тренинги за развитие на умения).