Сертификационни обучения за HR професионалисти:

Работа с SHL методологията и инструментите за оценка

Сертификационно обучение за Оценители в Център за оценка

25 март, 26 март, 1 април, 2 април

Обективната оценка на кандидатите за работа и служителите е ключово конкурентно предимство на работодателите и на водещите в своята област организации. Оценителят играе критична роля в прилагането на подход за оценка, който е консистентен и непредубеден. Професионалното провеждане на центрове за оценка изисква оценителите да използват конкретни техники с цел постигане на качествена оценка, като ‘ORCE’ процеса, например. Това обучение не само предоставя знание за тези техники, но и възможност и защитено пространство за тяхното трениране. Усвоените умения, присъщи за оценител в център за оценка са широко приложими и в други HR процеси като провеждане на интервюта и управление на представянето.

Свалете пълната програма за обучението тук:

ПРОГРАМА

Сертификационно обучение за Дизайн на Център за оценка и развитие

22, 23, 29, 30 април 2021

В рамките на четири полудневни сесии ще споделим с вас опит, трупан над 30 години. Наш опитен консултант ще ви преведе през целия процес на дизайн на център за оценка от самото му начало до неговия завършек.
Ще имате възможност да постигнете практически опит в най-критичните фази от процеса на създаване на дизайна, научавайки кои са потенциалните предизвикателства и грешки, които се срещат и как да се справите с тях.

Свалете пълната програма за обучението тук:

ПРОГРАМА

Сертификационно обучение за работа с психометрични инструменти за оценка на способности и личностни характеристики

20, 21, 27, 28 май 2021

Психометричните оценки носят по-голяма обективност и прозрачност на всеки
процес по оценка или развитие. Този курс осигурява пълно обучение за това как
оценяват, подбират и интерпретират когнитивни тестове и личностни въпросници.
Този курс е идеален за експерти подбор на персонал и експерти обучение и
за развитие, които желаят да използват тестове за способности и лични въпросници за помощ при избора, управлението и развитието на служителите.

Свалете пълната програма за обучението тук:

ПРОГРАМА

Международни SHL обучения

11 March: CBI (Компетентностно интервю)

11-12 May: ACDC (Дизайн на Център за оценка и развитие)

1 November: CBI (Компетентностно интервю)

26 August: CBI (Компетентностно интервю)

07-09 July: PAA (Работа с психометрични инструменти)

За въпроси и резервиране на място в обученията, свържете се с нас на:

contact@ninetynine.bg

Пълните условия за записване ще получите по мейл.