RemoteWorkQ

Измерване и повишаване на готовността за работа от дистанция

Хората работят по различен начин, когато работят от дистанция. И имат нужда от различен тип подкрепа. Инструментът на SHL RemoteWorkQ измерва как личностните особeности влияят върху ефективността на работата от дистанция, кои са силните страни и зоните за подобрение на човека и конкретни препоръки какво да предприеме, за да работи по-добре от дистанция.

RemoteWorkQ оценява 3 основни области, които са от ключово значение за успех при работата от дистанция:

Какво получавате:

Персонализиран доклад спрямо трите области и ключовите поведения в тях.

Мениджърски доклад, в който са посочени областите за развитие и има конкретни препоръки за подход от страна на мениджъра и подходящи инициативи за подкрепа на хората от екипа.

Цена*

RemoteWorkQ въпросник и доклад: 20 евро на човек

Индивидуална обратна връзка (през Zoom): 30 евро на човек

Менторинг сесия за мениджъри (през Zoom): 90 евро за сесия с продължителност 1,5 часа

* Цените са без ДДС