Managing Remote Teams

Онлайн обучение, насочено към тийм лидери и мениджъри на екипи, чиито членове частично или изцяло работят дистанционно.

Програмата на обучението се адаптира спрямо спецификите и нуждите на конкретния екип, с който работим. Спектърът от теми, които програмата може да включва е:

Кое е различното при водене на частично и изцяло дистанционен екип

Какви са предизвикателствата и възможностите пред мениджърите на дистанционни екипи

Как да комуникирате ефективно и да водите срещи от дистанция

На какво да обърнете внимание при възлагането на задачи към дистанционни екипи

Какви са особеностите на супервизията от дистанция и как да адаптирате подхода си

Как да поддържате хората си ангажирани и мотивирани

Как да се погрижите за екипния дух от дистанция

Адаптиране на програмата

За да сме сигурни, че обучението отговаря на нуждите на Вашата компания, преди да изберем темите, които да включим, се запознаваме с особеностите на организацията и екипите, с които ще работим. На база на диагностиката:

+ синтезираме точната информация и умения

+ адресираме конкретните предизвикателства на компанията и екипа

+ съдействаме Ви с координация на нагласите и процесите

Предварителната диагностика включва съществуващи практики и основни предизвикателства, характеристики на екипа, системи и процеси, естество на работата, култура на компанията по отношение на работата от дистанция.

Водещи

Ивайло Илиев

Консултант Развитие на лидери

Ninety Nine

Петя Лозанова

Консултант Развитие

Ninety Nine

Обща информация

Формат: Наживо онлайн (Zoom)

Продължителност: 3 сесии, всяка по 1,5 часа

Цена: EUR 580 за цялата програма, с до 10 участника

Ако компанията Ви се интересува от обучението или имате въпроси, свържете се с нас на:

contact@ninetynine.bg

+359 887 304 802