Център за оценка и развитие: безплатно онлайн демо

| април 29, 2020

До 15 май с асесорите от Ninety Nine ще проведем 10 безплатни демо сесии на Онлайн Център за оценка и развитие по 3 ключови мениджърски компетенции.

Центърът за оценка и развитие е уникален метод, с помощта на който се идентифицират силни страни и сфери за развитие в работата. Когато измерваме умения, именно това е методът с най-висока валидност на резултатите. Ефективността и обективността му се гарантират чрез:

•           съчетаването на повече от 1 инструмент за оценка (ролеви игри, писмени симулации, аналитични презентации, въпросници за оценка на потенциала и мотивацията, когнитивни тестове и др.)

•           предоставяне на оценка на база на наблюденията на двама и повече асесори, с богат практически опит в провеждането на асесмънти

•           участие в симулации, базирани на реални бизнес казуси и съответни на типа задачи и ситуации, характерни за ролята, за която се оценява.

Онлайн версията на Центъра за оценка и развитие е с доказана ефективност, като са имплементирани всички принципи и най-добри практики за прилагането му. Адаптирали сме целия процес в онлайн среда, като сме запазили напълно качеството на услугата.

Условията за заявяване на демо сесия са следните:

✔Вие сте мениджър Човешки ресурси (сесията може да бъде за Вас или за избран член на Вашата организация)

✔работите в компания с над 50 човека;

✔вярвате в развитието на хората и инвестирате време и усилия в тази посока;

✔търсите алтернативни онлайн решения в условията на сегашната ситуация.

Предложението е валидно за първите 10 записали се.

Какво ще преживеете?

✔120 мин. със сертифицирани асесори от SHL (водеща световна компания в изготвянето на решения, насочени към управление на таланти, на която сме ексклузивен партньор за България);

✔Запознаване със спецификите на SHL решенията
Участие в интерактивна симулация (реален бизнес казус), част от портфолиото на SHL;

✔Обратна връзка по 3 компетенции, ключови за мениджърската роля (в отделна сесия);

За да заявите участие, свържете се с нас на m.zaharieva@ninetynine.bg