ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ

Всяка компания е уникална в своята култура, предизвикателствата, които среща и целите, към които се стреми. Затова, когато създаваме дизайн на обучение, съобразяваме точните нужди на участниците и свързваме всеки елемент с конкретика от бизнеса на компанията.

ОБУЧЕНИЯ

Адаптираме ситуациите, упражненията и съдържанието на обученията към контекста, в който работите и бизнес целите, които си поставяте.

Стъпка 1: Разработваме предварителна програма, в която включваме основните теми от подадената заявка.

Стъпка 2: Проучваме индустрията и спецификите на бизнеса на компанията, правим интервюта/фокус групи с участниците, за да разберем контекста на работата им, техните нагласи и специфични нужди по отношение на темите, свързани с програмата.

Стъпка 3: Анализираме информацията и адаптираме или променяме програмата, така че обучението да бъде максимално полезно и приложимо за тези конкретни хора в тази конкретна компания.

Основните ни области на експертиза са:

Умения за мениджъри и тийм лидери

✔ Възлагане на задачи, делегиране и супервизия

✔ Роля на мениджъра и инвестиране на времето

✔ Умения за даване на обратна връзка

✔ Развитие на таланти

✔ Менторство

✔ Лидерство

✔ Ангажираност и мотивация

✔ Управление на промяната

✔ Управление на конфликти

✔ Управление на представянето

✔ Подбор на хора

Умения, полезни за всички

✔ Презентационни умения (онлайн и офлайн)

✔ Ефективна комуникация

✔ Бизнес комуникация

✔ Обслужване на клиенти

✔ Емоционална интелигентност

✔ Управление на стреса

✔ Лична ефективност и управление на времето

✔ Основи на преговорите

Обучения за треньори

✔ Train the trainer

✔ Train the e-trainer: Ефективни онлайн обучения

Заявете демонстрационен тренинг

    Ако желаете да се запознаете с работата ни от първо лице, можете да заявите демонстрационен тренинг. Ще се свържем с Вас, за да уточним какви са Вашите нужди и как можем да ги адресираме.