ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ

Създаваме модулни програми за обучение, за да Ви помогнем да развиете точния набор от умения за Вашите конкретни бизнес цели.

Поведенчески тренинги

Адаптираме ситуациите, упражненията и съдържанието на обученията към контекста, в който работите и бизнес целите, които си поставяте.

Търсим оптималната структура и съдържание за времето и целите, които имате. Гъвкави сме. Съобразяваме форматите си с Вашето удобство, желания и ограничения. Подходът и примерите подбираме така, че да паснат на стила и тона на участниците. Създаваме структурирана и сигурна среда, в която се учи ефективно, без да губим от връзката си с участниците и усещането за подкрепа.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Коучинг и менторство

Работим индивидуално с ключови членове на екипа и мениджъри в компанията.

Анализираме нуждите Ви и заедно с Вас решаваме какъв да бъде обхватът на темите и в какъв формат да бъде развитието. Подбираме личния консултант така, че експертизата и профилът му да подпомагат в най-голяма степен целите на клиента.

Смесено обучение

Комбинираме тренинги, е-learning, самонасочено учене, практически задачи, четене на препоръчани източници. Създаваме програми за групи от 5 до 50 човека.

Прилагаме подхода на смесеното обучение (Blended Learning) и създаваме механизми, с които да подкрепяме напредъка на участниците в хода на програмата. Програмите ни за развитие са индивидуални, защото вярваме, че всеки трябва да учи със собствена траектория и скорост.

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?