ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ

Създаваме модулни програми за обучение, за да Ви помогнем да развиете точния набор от умения за Вашите конкретни бизнес цели. Работим в присъствени, комбинирани и изцяло онлайн формати.

Тренинги в дистанционен и присъствен формат

Адаптираме ситуациите, упражненията и съдържанието на обученията към контекста, в който работите и бизнес целите, които си поставяте.

Теми, адаптирани както за присъствен, така и за дистанционен формат:

✔ Управление на хора в процес на адаптация
✔ Лична ефективност и управление на времето
✔ Управление на промяната
✔ Базови търговски умения
✔ Основи на преговорите
✔ Управление на конфликти
✔ Обратна връзка
✔ Мотивация
✔ Емоционална интелигентност
✔ Управление на представянето
✔ Менторство и развитие на хора

Тренинги в присъствен формат

Вярваме, че ученето чрез личен опит и непосредствено преживяване дава най-добри резултати, когато навлизаме по-дълбоко в дадена тема и надграждаме базовите си умения.

Темите, с които за момента работим само в присъствен формат, са:

✔ Търговски умения за напреднали
✔ Комуникационни умения за напреднали
✔ Лидерство
✔ Преговори за напреднали
✔ Умения за презентиране на живо

Дистанционни тренинги

Все по-често ни се налага да комуникираме с колеги, клиенти и партньори от дистанция, а с това се появява и необходимостта да учим нови умения. За да отговорим на тази нужда, създаваме тренинги, които се провеждат изцяло онлайн и засягат умения, необходими в онлайн среда.

Пилотните ни проекти в тази област са:

✔ Управление на екипи от дистанция

✔ Умения за онлайн презентиране

Заявете демонстрационен тренинг

Ако желаете да се запознаете с работата ни от първо лице, можете да заявите демонстрационен тренинг. Ще се свържем с Вас, за да уточним какви са Вашите нужди и как можем да ги адресираме.

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?