ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ

Създаваме модулни програми за обучение, за да Ви помогнем да развиете точния набор от умения за Вашите конкретни бизнес цели.

Managing Remote Teams

Онлайн обучение, насочено към тийм лидери и мениджъри на екипи, чиито членове частично или изцяло работят дистанционно.

В рамките на 3 онлайн сесии в Zoom целим да запознаем участниците с техники и подходи при работа от дистанция, да им предоставим пространство да обменят опит и да им помогнем да поставят основата на практики и процеси, които да работят за тях и екипите им.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

3D търговска ефективност

Оценка на търговската ефективност спрямо променените условия на пазара и надграждане на уменията на търговския екип.

В условията на бързи промени на пазара ролята на търговските екипи нараства и уменията на търговците имат все по-ключово значение за оцеляването и просперитета на бизнеса. Пакетът 3D търговска ефективност Ви помага да се ориентирате по-добре в промените на пазара, да оцените нивото на търговския екип и да надградите уменията им.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Поведенчески тренинги

Адаптираме ситуациите, упражненията и съдържанието на обученията към контекста, в който работите и бизнес целите, които си поставяте.

Търсим оптималната структура и съдържание за времето и целите, които имате. Гъвкави сме. Съобразяваме форматите си с Вашето удобство, желания и ограничения. Подходът и примерите подбираме така, че да паснат на стила и тона на участниците. Създаваме структурирана и сигурна среда, в която се учи ефективно, без да губим от връзката си с участниците и усещането за подкрепа.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Смесено обучение

Комбинираме тренинги, е-learning, самонасочено учене, практически задачи, четене на препоръчани източници. Създаваме програми за групи от 5 до 50 човека.

Прилагаме подхода на смесеното обучение (Blended Learning) и създаваме механизми, с които да подкрепяме напредъка на участниците в хода на програмата. Програмите ни за развитие са индивидуални, защото вярваме, че всеки трябва да учи със собствена траектория и скорост.

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?