ТЪРГОВСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Знаем, че уменията на търговците, доброто обслужване и положителното клиентско преживяване са от ключово значение за успеха на всеки бизнес. Помагаме Ви да развиете потенциала на търговския екип и да осигурите максимално консистентно преживяване на клиентите си, за да им дадете причина да Ви избират отново и отново.

Търговски менторинг

Търговският менторинг е форма на развитие под формата на партньорство между ментора и търговеца. Менторингът може да бъде насочен към увеличаване на осъзнатостта за собственото поведение, достигане до собствени изводи и прозрения, постигане на промяна в работното поведение и/или развитие на потенциала на служителите по отношение на продажбените им умения.

Менторингът може да включва работа по следните цели:

✔ Идентификация и приемане на роля

✔ Оценка на настоящите поведенчески стратегии и идентифициране на алтернативни стратегии

✔ Работа по специфични цели за експериментиране с нови поведения или стратегии

✔ Промяна на настоящи ограничаващи убеждения и нагласи у търговците

Създаване и въвеждане на стандарти

Стандартите Ви помагат да осигурите консистентно положително преживяване на клиентите при досега им с компанията Ви, независимо къде и с кого контактуват.

Услугата „Създаване и въвеждане на стандарти“ включва:

✔ Създаване на стандарт – описание на задължителни поведения и принципи за обслужването на клиентите на фирмата

✔ Създаване на процес за прилагане и контрол на стандарта

✔ Обучение на служителите за прилагане и спазване на стандарта

Възможна опция е и провеждането на менторство за преките ръководители в процеса на първоначалното въвеждане на стандартите. Целта е да се окаже подкрепа на мениджърите, за да се осигури възможност за качествена супервизия на изпълнението на стандартите.