УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЛАНТИ

Правим оценка на текущите умения и потенциала за развитие на хората Ви, за да можете ефективно да планирате обученията и унаследяването на ключови позиции. Като ексклузивен представител на SHL за България използваме най-новите SHL инструменти.

Асесмънт център

Центърът за оценка и развитие на SHL е уникална методология, с помощта на която се идентифицират силни страни и сфери за развитие в работата. Чрез прилагане на Асесмънт център можете да получите обективна оценка за текущото ниво на представяне по критични за успеха в ролята компетенции. Центърът може да бъде приложен за селекция за ключови позиции, оценка на готовността за заемане на нова роля, диагностика на сферите за развитие в текущата роля и оценка на потенциала за бъдещо развитие.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Сертификационни обучения за HR професионалисти:

Работа с SHL методологията и инструментите за оценка

Сертификационните обучения са подходящи за HR мениджъри и професионалисти, които искат самостоятелно да реализират целия процес на оценка на кандидати за работа или настоящи служители – от избор на компетенции, през избора на подходящите психометрични инструменти, провеждане на оценката до тълкуване на резултатите и даване на обратна връзка.

Сертификацията дава възможност да използвате гъвкавите и лесни за администриране психометрични инструменти на SHL и по този начин да оптимизирате процеси и разходи, като същевременно повишите драстично качеството на оценките, използвани във Вашите проекти за подбор или развитие.

Предстоящи обучения:

✔ Оценители в Център за оценка, 24-25 октомври

✔ Дизайн на Център за Оценка и Развитие, 21-22 ноември

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

RemoteWorkQ

Измерване и повишаване на готовността за работа от дистанция

Хората работят по различен начин, когато работят от дистанция. И имат нужда от различен тип подкрепа. Инструментът на SHL RemoteWorkQ измерва доколко работата от дистанция е подходяща за конкретния човек, кои са силните му страни и зоните за подобрение и конкретни препоръки какво да предприеме, за да работи по-добре от дистанция.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Smart решения за подбор от SHL

С възможност за безплатен достъп за 45 до 60 дни!

Технологията с изкуствен интелект, разработена от SHL ще Ви спести време, ще Ви даде възможност да стандартизирате процеса на подбор и да направите по-задълбочен анализ на компетенциите на кандидатите. В зависимост от това какво Ви е необходимо, можете да изберете от три типа видео интервю:

AutoView: Видео интервю по заявка, за отсяване на голям брой кандидати

CodeMeet: Интервюта в реално време с възможност за демонстриране на умения за писане на код

SmartMeet: Структурирани интервюта в реално време

Изтеглете презентация

Оценка на потенциала чрез OPQ

OPQ (Occupational Personality Questionnaire) е въпросник на SHL, който подпомага организациите да разберат как спецификите на индивидуалния поведенчески стил ще повлияят на работното представяне. Обявен от Британското психометрично дружество за “най-добрия сред личностните въпросници, особено сред тези, използвани в професионален контекст”, OPQ предоставя над 10 интерпретативни доклада на теми като потенциално представяне в лидерска роля, насоки за развитие на мениджърските умения, ефективност в различните етапи на търговския процес.

След попълването на въпросника, участниците получават индивидуална сесия за обратна връзка, в която да приемат и преработят резултатите, така че те да не останат само на хартия, а реално да послужат за основа на бъдещо развитие.

Попълването навъпросника се случва онлайн, а сесията за обратна връзка може да бъде както онлайн (Zoom), така и на живо, по избор на клиента.

360° обратна връзка

Иструментът на SHL 360 обратна връзка дава възможност да предоставите структурирана обратна връзка на участниците за това как са възприемани от различните групи, с които взаимодействат. 360 обратна връзка се използва за оценка на поведения, които формират компетенциите, релевантни към дадената роля. Обратната връзка се събира от множество източници, а резултатите могат да се използват за поставяне на цели за развитие.

Участието в анкетите се случва онлайн, а сесията за структурирана обратна връзка може да бъде както онлайн (Zoom), така и на живо, по избор на клиента.

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?