УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЛАНТИ

Правим оценка на текущите умения и потенциала за развитие на хората Ви, за да можете ефективно да планирате обученията и унаследяването на ключови позиции.

Идентифициране на таланти

Тръгваме от конкретния бизнес казус, за да Ви помогнем да изберете какъв тип оценка ще е най-полезен за Вашата организация.

След като направим оценката, Ви помагаме с интерпретацията на резултатите и Ви даваме разбираеми и приложими насоки. Тъй като покриваме всички фактори за работното представяне, можем да прогнозираме доколко един човек би бил успешен на дадена позиция. Можем и да го насочим към развитие на уменията и компетенциите, които биха увеличили шансовете му.

Създаваме специфичната за Вас комбинация от методи и инструменти: център за оценка (асесмънт център), център за развитие, психометрични въпросници, OPQ и т.н.). Можем да оценим личностните характеристики, когнитивните способности, поведенческите компетенции и мотивацията на хората и да предложим план за развитието им.

Управление на таланти

Помагаме Ви да изградите или усъвършенствате вътрешния си капацитет за оценка с инструментите на световния лидер в областта, SHL.

Можем да Ви помогнем да решите какво означава “талант” за Вашата компания, кои са качествата на хората Ви и как да ги измервате. Обучаваме и сертифицираме Вашите експерти, за да прилагате вътрешно инструментите за измерване с качеството, заложено в стандартите на световния лидер в областта.
Използваме богат набор от инструменти, за да измерим характеристиките, даващи прогноза за успеха на човека на дадена позиция - потенциал, текущи компетенции, мотивация, когнитивни способности. Инструментите ни са интегрирани в общ модел, който с лекота се напасва към онзи, с който вече работите.

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?