Стратегическо планиране

Често опитите за стратегическо планиране в компаниите остават само на ниво целеполагане. Процесът, през който ние преминаваме с клиентите ни, за да създадем заедно техния стратегически план, е по-различен. Тръгваме от задълбочен анализ на средата и компанията и продължаваме със смяна на перспективата. Целта ни е да достигнем до дефиниция на бизнеса (уникална за конкретната компания) и стратегия, с която да бъдат лидери в сферата си.

Система за стратегическо планиране на Management Systems, която следваме, включва шест стъпки:

1 Оценка на средата

2 Организационна оценка

3 Стратегически предизвикателства

4 Стратегически бизнес план

5 Бюджетиране

6 Проследяване

С нейна помощ Ви консултираме как да съчетаете планирането на по-добри продукти и услуги с планирането на устойчиво и дългосрочно организационно развитие и култура.