РАСТЕЖ

Помагаме на scaleup компании да успешно да управляват предизвикателствата, свързани с растежа

Scaleup Copilot - холистичен подход за управление на растежа

Представете си, че сте създали стартъп. Започнахте с една страхотна идея и няколко верни ентусиасти. И чрез упорит труд, ум и хъс компанията продължи да расте и да напредва. Доскоро. През последната година виждате, че вашата компания започва да страда от „болки на растежа“:

• хората прекарват твърде много време в "гасене на пожари"

• часовете в деня не достигат

• повечето хора не знаят какво правят останалите

• управленските решения стават все по-некачествени

• и в един момент никой, включително и вие, не знае накъде се е насочила компанията...

Звучи ли ви познато?

Това обикновено се случва, когато обемът на бизнеса е надраснал вътрешния капацитет на компанията, тъй като предприемачите имат естествена склонност да се фокусират повече върху пазарните възможности, отколкото върху организационното развитие.

Scaleup Copilot е тук, за да ви помогне да надградите вътрешния капацитет на компанията

Видяхме колко трудно е да управляваш scaleup бизнес и едновременно с това да движиш множество вътрешни проекти. Ето защо разработихме програма, която наричаме Scaleup Copilot, и с която помагаме на scaleups да развият критичните аспекти на своя вътрешен капацитет наведнъж.

След почти 50 години изследвания върху устойчивия организационен успех, нашият партньор от САЩ Management Systems идентифицира кои са критичните аспекти на вътрешния капацитет, който отличава лидерите в индустрията от по-малко успешните или провалени конкуренти:

- Стратегическо и оперативно планиране

- Ясна структура и роли

- Въвеждане на процес за Управление на представянето

- Практики за управление на културата

И четирите приложени от компетентни и способни ръководители.

Как работи Scaleup Copilot?

Scaleup Copilot е процес – започваме с анализ на текущото състояние на компанията и предизвикателствата, пред които е изправена. Продължаваме с проектирането или пре-проектирането на 4-те ключови аспекта, споменати по-горе, и накрая подкрепяме организацията при прилагането на промените.

Нашата роля в този процес е да подпомагаме лидерския екип на компанията, за да сме сигурни, че са на една и съща страница, да задаваме трудните въпроси и да фасилитираме дискусиите, за да гарантираме продуктивността им.

Използвайки този подход, ние въвличаме лидерите на организацията в изработването на техни собствени решения, които да прегърнат и да приложат уверено.

Scaleup Copilot - фази и резултати

Продължителността на Scaleup Copilot е в рамките на период от 3 до 6 месеца, със средна ангажираност от 2-3 дни на месец.

Scaleup Copilot в The Recursive

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?