“Правим си изследване за ангажираност, но после все не се стига до въвеждане на мерки и промени.”