Предизвикателствата пред Вас

”Усещам, че компанията ни има накъде да се развива, но от известно време сме в застой и не знам какво да направя.”

”Не сме доволни от системата си за управление на представянето, но ни е трудно да решим каква промяна ни трябва.”

”Има много нови процеси и системи, които искаме да въведем, но не знаем в какъв ред да го направим.”

“Правим си изследване за ангажираност, но после все не се стига до въвеждане на мерки и промени.”

“Откакто се разраснахме, работата ни върви все по-трудно и дори не сме сигурни защо.”

“Обмисляме промяна, но все отлагаме действията, защото се чудим дали сме на прав път.”

“Мениджърите ни имат нужда от развитие, но традиционните курсове и обучения не ни вършат работа.”

“Как да сме сигурни, че не изпускаме потенциално ценни таланти сред служители във фирмата?”

“Как да избера правилните хора, които да унаследят ключовите позиции в компанията?”

“Има неща, които ни куцат в общуването и в поведението вътре в екипите, но не знаем как да ги променим.”