Поведенчески тренинги

Разработваме еднократни тренинги или цялостни програми за развитие на мениджъри и екипи в следните области:

Развитие на лидери

 • Лидерство
 • Управление на хора: мотивация, целеполагане, подаване на обратна връзка, делегиране и възлагане, управление на изпълнението, изграждане и управление на екипи
 • Справяне с конфликти
 • Водене на преговори
 • Стратегическо мислене и планиране
 • Лична ефективност и управление на времето
 • Управление на промяната
 • Коучинг, менторство и развитие на последователите

Търговски обучения

 • Търговски умения – базови и за напреднали
 • Търговски умения – бързооборотни стоки
 • Търговски умения – B2B
 • Водене на търговски преговори
 • Управление на продажбите
 • Грижа за клиента
 • Аквизиция (привличане) на нови клиенти
 • Задържане на клиенти
 • Търговски презентации
 • Управление на търговски взаимоотношения
 • Следпродажбено обслужване
 • Мърчандайзинг

Умения, приложими за всички видове позиции

 • Лична ефективност
 • Управление на времето
 • Презентационни умения
 • Креативно мислене

Междуличностни умения

 • Ефективна комуникация за успешни отношения
 • Водене на преговори
 • Обслужване на клиенти
 • Разрешаване и управление на конфликти
 • Разрешаване на проблеми и вземане на решение

Екипи

 • Умения за работа в екип
 • Изграждане, управление и развитие на екипи
 • Водене и фасилитиране на екипни срещи

Заявете демонстрационен тренинг

Ако желаете да се запознаете с работата ни от първо лице, можете да заявите демонстрационен тренинг. Ще се свържем с Вас, за да уточним какви са Вашите нужди и как можем да ги адресираме.