КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА

Помагаме Ви да разберете доколко организационната култура на компанията Ви работи за Вас и как да я управлявате, за да постигнете целите си.

Ценности и култура

Подпомагаме Ви в това да дефинирате ценностите на компанията си (ако все още не сте) и да разберете доколко те се проявяват в настоящата Ви корпоративна култура.

Започваме с диагностика, за да определим каква е желаната и каква - реалната култура в компанията.

След като дефинираме каква е в момента културата Ви, предоставяме методология и инструменти, с които да изградите капацитет и да се доближите до желаното от Вас състояние.

Планираме промените заедно с Вас и оставаме на разположение за консултации.

Ангажираност на служителите

Измерваме нивото на ангажираност у хората и отражението му върху
работата на компанията Ви.

След като установим доколко хората Ви са ангажирани с компанията, подбираме подходящите мерки и инструменти, с които да повишите ангажираността на екипа.

Планираме промените заедно с Вас и оставаме на разположение за консултации.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?