Сузана Чакърова

Експерт Оценка на таланти

Притежавам сериозен опит в областта на подбора, обучението, привличане, идентифициране и развитие на таланти, изграждане на работодателска марка и стажантски програми в различни международни и български компании.  Обучена съм да работя с разнообразни инструменти за селекция и оценка на лични и професионални компетенции. Водя активно обучения по личностни умения в сферата на бизнеса.

Моят 1%

Убедена съм, че умението да се учим е едно от най-важните умения на 21 век. Обичам работата си и вярвам, също така, че човек започва да остарява, когато спре да учи. Движи ме любопитството и непрестанният стремеж да опознавам света и най-вече хората. Изследвам задълбочено връзката между изборите, които правим ние като личности и развитието ни в живота. Харесват ми идеите за устойчиво развитие на бизнеса и вярвам, че имам своя принос в това светът да е по-здравословно място за живеене.

Сузана Чакърова, Експерт Оценка на таланти

Образование