Силвия Звонска

Експерт Оценка на таланти

Имам професионален опит в сферата на подбора, по-конкретно свързан със селекция на служители и технически ръководители в областта на търговията. През последните години, като част от екипа на Ninety Nine, се занимавам активно с провеждане на центрове за оценка и развитие и целият процес, свързан с тях – от подготовка на дизайн до предоставяне на обратна връзка към служители и мениджъри, целяща осъзнаване и приемане на информацията, което е и първата крачка, водеща към реална промяна.

Работила съм основно с компании в сферата на производството и търговията, както и такива в IT сектора.

Моят 1%

Харесва ми да работя с иновативни компании, които инвестират в своите хора, развиват ги и в същото време очакват високи резултати. Инвестицията от страна на компанията и работата, вложена от хората дават желаната посока за развитие на всички.

Силвия Звонска, Експерт Оценка на таланти

Образование