Мария Начева

Експерт Оценка на таланти

Като настоящ Мениджър „Обучение и развитие“ управлявам различни стратегически проекти и инициативи свързани с развиването на служители, използвайки различни иновативни обучителни методи. Също така работя активно в областта на идентифициране на таланти, създаване на кариерни пътеки, Leadership coaching, определяне на организационни обучителни дейности и succession planning. Имам както опит, така и интерес в сферата на „Diversity and Inclusion“ и организационната култура.

Имам над 5 години професионален опит в областта на обучение и развитие на служители и мениджъри, изготвяне на лидерски програми, внедряване на дигитални обучителни платформи и консултиране на ръководни екипи.

Моят 1%

Най-голямото удовлетворение за мен е да окуражавам хората да преследват мечтите си и да бъдат по-уверени в това, което правят. Усещането, че съм допринесла за тяхното личностно и професионално развитие ме мотивира и вдъховява да продължавам да уча, чета и творя.

Мария Начева, Експерт Оценка на таланти

Образование