Ивайло Илиев

Управляващ съдружник

Голяма част от опита ми е свързан с подпомагане на мениджъри да развиват организациите, които управляват. Фокусът на моята работа е върху обучения и консултиране за подобряването на процеси, критични за успеха на всяка организация:

  • Изграждане на стратегии, стратегическо планиране и позициониране
  • Създаване и поддържане на силна и функционална култура
  • Въвеждане и подобряване на системи за целеполагане (SMART; OKRs)
  • Прехода от start-up към scale-up и от scale-up към професионално управляван бизнес
  • Постигане на конструктивна динамика в управленските екипи
  • Подобряване на представянето и повишаване на ангажираността

Работя с компании от различни бизнес сектори (IT, Здравеопазване, внос и дистрибуция на автомобили, производство и др), които са в процес на развитие или трансформация.

Моят 1%

От една страна това е възхищението и уважението ми към предприемачите и мениджърите и тяхната отдаденост да работят, за да реализират визията си. Радва ме да си мисля, че с работата си подпомагам пътя към реализацията на визията да е по-верен, по-кратък и по-спокоен. От друга – това са умението ми да слушам, способността ми да разбирам същината на проблема и готовността ми да задавам дори и неудобните въпроси.

Ивайло Илиев, Управляващ съдружник

Образование