Емилия Зафираки

Експерт Оценка на таланти

Имам над 7 години опит като вътрешен HR консултант. Управлявала съм проекти, свързани с организационен редизайн, преструктуриране и оптимизиране на работни процеси, изграждане на системи за оценка на представянето, повишаване на ефективността, управление на промяната, изграждане на различни вътрешни системи. От 2010 г. съм консултант „Организационно развитие“ и съм участвала и реализирала редица проекти, свързани с изграждане на организационен капацитет и дизайн, както за бизнеса, така и за неправителствения сектор, за развитието на който инвестирам голяма част от времето си.

Моят 1%

Вярвам в силата на промяната и смятам, че тя е възможна, стига в основата на това да стоят човешкото осъзнато желание и стремеж към развитие. Най-голямото предимство на всяка една организация са хората, които са в нея, а супер силата ѝ е тяхното вдъхновение и професионализъм. Изпитвам удовлетворение в моментите, в които точките на интерес и желание на двете страни се синхронизират и тръгнат в една посока, тази на развитието и се радвам, че с уменията си мога да допринеса за това.

Емилия Зафираки, Експерт Оценка на таланти

Образование