Елица Мичева

Консултант Обучение и развитие

Повече от 10 години се занимавам с програми за развитие на хора, екипи и организации. Голямата част от моите усилия се били насочени към диагностика на нужди и формиране на меки умения чрез индивидуални и групови форми на учене.

Като част от екипа на Ninety nine използвам своите психологически и бизнес знания и умения, за да подпомагам мениджъри и екипи да:
✔Подобряват личната си и екипна ефективност
✔Развиват уменията си за управление на хора
✔Повишават емоционалната си интелигентност
✔Изграждат ефективни стратегии за управление на стрес
✔Формират специфични компетенции за работа в междукултурна среда

Имам опит с клиенти в различни сектори – IT, аутсорсинг, фармация, авиация, ритейл, производствени предприятия. Работила съм в стартъп среда, корпоративна среда, както и в неправителствения сектор.

Моят 1%

Вярвам, че успешният бизнес се прави от хора, които комуникират ефективно, взимат качествени решения, работят по добре синхронизирани цели и виждат обратната връзка като шанс за развитие. Вдъхновявам се от лидерите, предприемачите и иноваторите, които създават професионално управлявани организации с осъзнатост за собствените си нужди от постоянно учене и използват културата като инструмент за стратегическо управление. Знам, че всички тези неща не са даденост и вярвам, че моят талант може да подпомогне развитието на техните.

Елица Мичева, Консултант Обучение и развитие

Образование