Александра Йоцова

Треньор

Вече над 20 години обучавам – както себе си, така и хора в различни компании, мениджъри, предприемачи, артисти, младежи и деца. Опитът ми като треньор е разнообразен и обхваща организации от неправителствения сектор през корпоративния и финансовия сектор до социални инициативи.

Мисията ми в Ninety Nine е да помагам на хора и екипи да работят ефективно, да преодоляват ежедневните спънки и конфликти и да празнуват победите си заедно. Темите, в които специализирам са:

  • Комуникационни умения
  • Управление на времето
  • Ефективна обратна връзка
  • Управление на конфликти
  • Презентационни умения

Моят 1%

За мен движещата сила на хората е тяхното желание и отдаденост, затова работя за мотивацията на всеки член от екипа. Вярвам, че една компания е композиция от хората в нея и силата и успехът ѝ зависят от силата и успеха на всеки от членовете ѝ.

Александра Йоцова, Треньор

Образование