Как системата за управление на трудовото представяне може да преобрази една компания

Растеж | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Клиентът ни беше софтуерна компания от около 60 човека. За служителите нямаше ясно очертани пътеки, по които да напредват в своята експертност и да повишават техническата си компетентност (junior, regular, senior developer). Лидерите на екипи подпомагаха програмистите в оперативните задачи, но като цяло липсваха целенасочени усилия за развитие на хората в екипа. Паралелно с това неудовлетворителното представяне често се пропускаше или, ако все пак бъдеше забелязано, не се коригираше.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Компанията започна самостоятелно да прилага процеса, който преминахме заедно, и продължава да го прави вече няколко поредни цикъла.

След обученията лидерите на екипи придобиха по-пълно разбиране за пропуските в развитието на хората си и вече планират по-добре усилията, с които да подкрепят развитието им.

Неудовлетворителното представяне в компанията вече се коригира значително по-бързо. След като въведохме ясни критерии и ясен процес за повишаване на нивото на експертиза, конфликтните ситуации значително намаляха. Вече нямаше значима разлика между възприятията на служителите и тези на мениджърите за това как се справят, какъв е приносът им и какво развитие могат да очакват.