Как да сте сигурни в избора на заместници за ключовите позиции

Таланти | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Българското подразделение на глобална компания в сферата на бързооборотните стоки провеждаше вътрешна програма за развитие на таланти. Целта беше да бъдат подготвени заместници за ключовите мениджърски позиции. Необходимо беше да оценим потенциала за успешно представяне на по-висока позиция на оперативни мениджъри с най-добри резултати към момента. Тази оценка щеше да определи кои от тях да бъдат подготвени като най-вероятни наследници и да преминат в следващото ниво на програмата. Беше ясно, че нито текущото представяне, нито оценката на текущите компетенции биха осигурили валидна прогноза за бъдещото представяне на служителите в нова роля.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Клиентът получи обективна и валидна оценка за всеки от кандидатите, което му помогна да отсее хората с най-висок потенциал измежду мениджърите с най-доброто текущо работно представяне. Процесът на оценка беше оценен от участниците като обективен и валиден. Този факт, заедно с добре планираната комуникация на проекта, доведоха до това резултатите от селекцията да бъдат добре приети и предотврати спад в ангажираността на кандидатите, които не бяха избрани.