Да преодолееш застоя чрез развитие на управленските системи

Растеж | октомври 1, 2019

alt text

Предизвикателство

Клиентът ни беше голяма компания - дистрибутор на индустриални продукти, която преживяваше застой в развитието си. Конкурентите на компанията се възстановяваха от преминалата финансова криза значително по-бързо, което беше сигнал за собственика, че компанията има нужда от промяна.

alt text

Решението

alt text

Резултатите

Три години след началото на проекта компанията бележи значителен прогрес. Наваксали са с голяма част от изостаналите задачи от процеса на организационно развитие. Готовността им да приемат и провеждат необходимите промени също е подобрена, а процесът на стратегическо планиране е напълно интегриран с процесите на бюджетиране и управление на представянето.