Въвеждане на стандарти

Когато създаваме стандарти, започваме с описание на задължителни поведения и принципи за обслужването на клиентите. Съгласуваме новите или обновени стандарти с ръководството на компанията, за да гарантираме, че няма да са в противоречие с добрите практики, утвърдени от досегашната работа на служителите, както и с организацията на процесите във фирмата.

След като имате стандарт, следващата стъпка е да обучим служителите как да го прилагат и спазват. Фокусът ни е върху това да променим нагласите и да помогнем на всеки служител да изгради необходимите умения за онова, което се очаква от него.

Когато подготвим служителите, идва ред да се погрижим и за техните преки ръководители. Задачата ни да им помогнем да разберат ролята си за прилагането и супервизията на стандартите за обслужване. Когато има нужда надграждаме с необходимите управленски умения.

Като допълнителен етап предлагаме менторство за преките ръководители във фирмата за началния период от въвеждането на стандартите. Целта на този етап е да окаже подкрепа на мениджърите в ключовия период веднага след обученията за служителите.